Kontaktul. Jadwigi Wajsówny 7
60-002 Poznań

Tel. 609 795 290