O Fundacji

Fundacja Franulka powstała w 2011 roku, z myślą o prowadzeniu szeroko pojętej działalności rehabilitacyjnej oraz rekreacyjnej.

Planujemy zorganizować, wyposażyć i prowadzić ośrodek o charakterze rehabilitacyjnym i rekreacyjnym, w szczególności skupiony wokół hipoterapii. Działania nasze chcemy kierować do osób niepełnosprawnych wraz z rodzinami. Chcielibyśmy całym rodzinom zapewnić fachową i kompleksową obsługę w zakresie rehabilitacji oraz rekreacji.

Niepełnosprawność ruchowa prowadzi do ograniczeń w pełnieniu określonych ról społecznych, co obejmuje równie sferę zawodową, która łączy się nierozerwalnie z innymi sferami życia, do których należy niezależność ekonomiczna i integracja społeczna.

Jesteśmy świadomi jak wielkie znaczenie mają działania  rehabilitacyjne w przypadku osób z pewnymi dysfunkcjami organizmu. Wczesna rehabilitacja wiąże się w bezpośredni sposób z przywracaniem zdolności do pracy, a więc jest także zasadniczym elementem składowym rehabilitacji zawodowej. Zdajemy sobie sprawę z faktu, iż nasza odpowiedzialność za przebieg rehabilitacji zawodowej powinna polegać nie tylko na ustalaniu planu samej rehabilitacji, lecz również na śledzeniu jej efektów.

Przy odrobinie szczęścia, dużej ilości ciężkiej pracy oraz wsparciu darczyńców z pewnością uda nam się stanąć na wysokości zadania i realizować swoje cele statutowe przez wiele lat. Fundacja zmieniła nazwę na Fundacja im. Agnieszki Cichej.

Skontaktuj się!

ul. Jadwigi Wajsówny 7
60-002 Poznań
Tel. 609 795 290